Thursday, December 16, 2010

KELAS 12. PROSEDUR PENGISLAMAN (MENGUCAP SYAHADAH)

Syahadah sebagai tunjang keislaman yang perlu dilafazkan, diimani, dihayati dan diamalkan dalam melayari kehidupan di dunia sebagai khalifah Allah. Syahadah adalah pengakuan seseorang terhadap terhadap keesaan Allah dan utusanNya. Kalimah syahadah terdiri daripada "Lailaha Illallahu" iaitu penafian segala kepercayaan, akidah dan penyembahan bahawa hanya Allah Tuhan sekalian alam dan "Muhammadar Rasulullah" iaitu pengakuan kerasulan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul dan utusan Allah. Syahadah hendaklah diucapkan dalam bahasa Arab ataupun bahasa sendiri. Lafaz syahadah merupakan pemaparan tentang keimanan dan keyakinan yang tersirat dalam hati. Keimanan sentiasa harus diperbaharui oleh setiap muslim sehingga menghembuskan nafas terakhir.
Rasulullah saw bersabda: Perbaharuilah iman kamu. Sahabat bertanya: Bagaimana kami memperbaharui iman? Rasulullah menjawab: melafazkan kalimah "La ila haillallah" Iaitu tiada tuhan melainkan Allah."

Syahadah atau pengislaman adalah proses yang mudah, tetapi kerana adat dan kebudayaan tempatan sesuatu negara menyebabkan proses syahadah menjadi susah. Kurangnya pergaulan dengan muslim dan kurangnya maklumat yang diperolehi oleh sesiapa yang berminat memeluk Islam secara lengkap dan jelas sehingga menyebabkan proses pengislaman bertangguh. Kadang kala muslim sendiri tidak memberikan maklumat yang tepat apabila seseorang ingin mendapatkan penjelasan prosedur memeluk Islam.

Sekiranya tidak mengetahui maklumat lengkap dan jelas maka rujuklah jabatan agama atau Pertubuhan bukan kerajaan yang menerima khidmat pengislaman. Jabatan agama yang dapat dihubungi adalah Jabatan Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Kebajikan Islam Malayasia, manakala Pertubuhan bukan kerajaan Yang dapat dihubungi adalah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, Hidayah Center, Darul Fitrah, Islamic Information Services dan IPSI.

Adapun persiapan yang perlu disediakan oleh orang yang ingin memeluk Islam adalah Gambar Paspot, dua orang saksi yang beragama islam beserta salinan kad pengenalan (Jika saudara muslim yang telah memeluk Islam minimum 5 tahun) dan Salinan Kad Pengenalan diri (IC). Sekiranya pengislaman dilakukan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan maka semasa pendaftaran di Jabatan Agama perlu dilampirkan surat pengesahan memeluk Islam.

Pada asasnya pengislaman dapat dilakukan oleh muslim dan di mana sahaja tetapi untuk pengesahan oleh kerajaan maka perlu mendaftrakan di jabatan agama. Proses pengislaman diawali dengan sedikit tazkirah ataupun pengenalan asas tentang Islam, syahadah akan dipimpin oleh seorang Ustaz atau muslim yang disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam. Lafaz syahadah adalah:

"Asyhadu an lailaha illallahu wa asyha du anna Muhammadar Rasulullah" iaitu Aku bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad utusan Allah.
Orang yang melakukan syahadah akan menanyakan kepada saudara muslim adakah akan mengekalkan nama atau menukar nama kepada bahasa Arab, apapun ustaz tidak boleh memaksa saudara muslim untuk menukar nama. Untuk memudahkan proses syahadah maka ustaz dapatlah menyediakan dua kalimah syahadah yang ditulis dalam tulisan rumi ataupun hanya sekadar menyebut maknanya sahaja. Jangan bebankan saudara muslim dengan menuntut mereka supaya mengucapkan kalimath tersebut dengan tajwid dan makruj huruf yang sempurna.

Selepas pengislaman maka sebahagian jabatan agama akan mengeluarkan pengesahan Islam dalam masa satu jam dan sebahagian jabatan agama memerlukan masa beberapa hari bergantung kepada negeri masing-masing. Kemudian saudara muslim perlu menukarkan kad pengenalan diri kepada agama Islam tetapi muslim tidak boleh memaksa saudara muslim sekiranya belum bersedia atas alasan tertentu.

Muslim yang hadir digalakkan untuk mengucapkan tahniah kepada saudara muslim kerana telah kembali menjadi fitrah dan digalakkan untuk menjadikan saudara muslim menjadi keluarga angkat supaya ada tempat bergantung harap sekiarang keluarga memulaukan mereka. Selain itu keluarga angkat dapat menjaga kebajikan saudara baru dan membimbing mereka menjaid muslim yang baik.

Bagi saudara muslim lelaki digalakkan untuk melakukan khatan kerana Rasulullah menggalakkan berkhatan. Abu Hurairah melaporkan:

"Rasulullah bersabda: "Ibrahim berkhatan selepas berumur 80 tahun, dan ia berkahtan dengan alqadum" (Sahih Bukhari).

Khatan adalah amalan sunat tetapi bagu sdilakukan untuk memudahkan menjaga kebersihan dan kesihatan. Adapun kelebihan khatan adalah memudahkan untuk menjaga kebersihan diri dan kulup yang tidak dibuang akan menutupi zakar sehingga dapat menyebabkan infeksi. Selain itu khatan dapat menghalang daripada iritasi kulit semasa zakar tegang. Sungguhpun demikian muslim tidak boleh memaksa mereka untuk berkhatan sekiaranya belum bersedia kerana kahtan bukan amalan wajib tetapi hanya amalan sunat.Dalam menerangkan tentang sunat harus diterangkan secara jelas bahagian mana yang akan dipotong supaya tidka menakutkan saudara muslim.

No comments:

Post a Comment