Wednesday, March 2, 2011

HUKUM-HUKUM DALAM ISLAM

Mengikut ijmak ulama hukum islam terdiri daripada lima iaitu:
  1. Fardhu (wajib)
  2. Sunat
  3. Mubah
  4. Harus
  5. Haram
Ketentuan hukum tersebut berubah mengikut masa dan zaman kecuali hukum yang bersifat wajib.
Fardhu atau Wajib
Fardhu adalah sesuatu yang dituntut oleh syarak atau Islam melalui ayat al-Qur'an ataupun Hadis sunah yang mutawatir untuk melakukannya. Fardhu dibahagikan kepada dua iaitu:
  1. Fardhu Ain, perkara yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mukallaf. contohnya: shalat lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, menuntut ilmu dan mengeluarkan zakat
  2. Fardhu Kifayah, perkara yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf dan jika sudah dikerjakan oleh sebahagian muslim yang lain maka tidak diwajibkan untuk mengerjakannya. Contoh shalat jenazah dan penguburannya.
Sunat
Sunat adalah perkara yang lebih baik dikerjakan oleh muslim yang mukallaf. Jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya shalat sunat tarawih
Haram
Haram adalah perkara yang wajib ditinggalkan oleh setiap muslim. Jika perkara haram tersebut ditinggalkan akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah dan apabila dilakukan akan mendapat dosa. Contohnya mencuri, berzina, membunuh, minum arak dan sebagainya.
Makhruh
Makhruh adalah perkara yang dituntut oleh syarak untuk ditinggalkan sungguhpun jika dilakukan tidak berdosa.
Mubah
Mubah adalah perkara yang diberikan pilihan oleh syarak untuk melakukannya atau meninggalkannya. Contoh adalah makan dan minum.
Kewujudan hukum daalm Islam bukan untuk menyekat kebebasan berfikir dan beramal tetapi untuk memudahkan muslim dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai khalifah Allah.

Islam menggalakkan muslim untuk meninggalkan perkara syubhat supaya tidak terjerumus kepada perkara yang diharamkan Rasulullah saw bersabda:

Yang halal jelas dan yang harampun sudah jelas. Di antara keduanya terdapat beberapa perkara samar-samar, tidak ramai orang mengetahuinya, adakah ia halal ataupun ia haram? Barang siapa meninggalkan yang syubhat kerana mahu membersihkan agama dan kehormatan, maka ia selamat. Barang siapa mengamalkan sesuatu perkara samar-samar, maka hampir terjatuh ke dalam yang haram. Seperti orang mengembala haiwan ternak di kawasan larangan, ia mungkin akan terjerumus ke dalamnya. Ingatlah bahawa setiap raja terdapat tempar larangan dan tempat larangan Allah adalah semua perkara yang diharamkan (al-Bukhari dan Muslim)

Hukum Islam tentang halal dan haram tidak memandang bulu maksudnya apabila melanggar perintah tersebut wajib menerima hukuman adakah pelakunya muslim ataupun non muslim. Hukum Islam tidak memandang kedudukan seseorang dalam masyarakat, sebagai contoh mencuri adalah amalan haram maka hukum akan tetap dilaksanakan. Rasulullah sawa bersabda:

"Demi Allah! Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan aku potong tangannya. (Sahih Bukhari)