Saturday, September 18, 2010

KELAS 9. SHALAT CARA RASULULLAH

1. Niat Dan Takbiratul Ihram
Lafadh yang selalu dikaitkan dengan niat:

1. Shalat Zuhur
"USHALLI FARDHA DUHRI ARBA 'A RAKA'ATAINI LILLAH" Maknanya "Sahaja aku shalat Zuhur empat raka'at kerana Allah Ta'ala."

2. Shalat 'Ashar
"USHALLI FARDHA 'ashri ARBA'A RAKA'ATAINI LILLAHI TA'ALA" Maknanya "Sahaja aku shalat 'Ashar empat raka'at kerana Allah Ta'ala."

3. Shalat Maghrib
"USHALLI FARDHA MAGHRIBI TSALATSA RAKA'ATAINI LILLAHI TA'ALA" Maknanya "Sahaja aku shalat Maghrib tiga raka'at kerana Allah Ta'ala."

4. Isya
"USHALLI FARDHA 'ISYA I ARBA'A RAKA'ATAINI LILLAHI TA'ALA" Maknanya "Sahaja aku shalat subuh dua raka'at kerana Allah Ta'ala".

5. Subuh
"USHALLI FARDHA SUBHI RAKA'ATAINI LILLAHI TA'ALA" Maknanya "Sahaja aku shalat subuh dua raka'at kerana Allah Ta'ala.

Ini Lafadh yang diajarkan oleh ulama untuk memudahkan kita melaksanakan shalat, sungguhpun demikian tetapi bukan suatu kemwajipan untuk melafadhkan tetapi hanya meniatkan dalam hati sahaja. Sungguhpun ramai kita melihat muslim terlampau bersusah payah untuk melafadhkan niat tersebut.

Niat dilakukan sambil mengangkat tangan dan mengucapkan "ALLAHU AKBAR" maknanya: "Allah Maha Besar" seiring niat dalam hati. kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri di atas dada.

2. Membaca Do'a Iftitah


8. Duduk di antara dua sujud:
"Rabbi'ghfir li. Rabbi'rghfir li!" Maknaya: "Tuhanku, ampunilah daku! Tuhanku ampunilah daku!"

Sujud kedua dan bangkit meneruskan raka'at yang kedua dengan gerakan dan doa yang sama sehingga selepas sujud yang kedua pada rakaat kedua diteruskan dengan tasyahud awal

9. Tasyahud awal
"Allahumma shalli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim, wabarik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. kama barakta 'ala ali Ibrahim, fil 'alamina innaka hami-du'm majid."
Maksudnya: "Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad!, dan Keluarga beliau, sebagaimana Engkau telah berikan kepada keluarga Ibrahim! Dan berkatilah kepada Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah berikan kepada keluarga Ibrahim, diseluruh penjuru alam, Sungguh Engkau Maha Tepuji, lagi Maha Mulia."

Selepas bangkit daripada tasyahud awal maka diteruskan dengan raka'at ketiga dan keempat dan diteruskan dengan tasyahud akhir. Bagi shalat subuh maka tidak ada tasyahud awal terus tasyahud akhir, manakala shalat Maghrib pula tasyahud akhir pada raka'at ketiga.

10. Tasyahud akhir
"Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, wamin adzbi'l qabri, wamin fitnati'l mahya wal mamati, wamin syarri fitnatil masihi,d dajjal." Maksudnya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada neraka jahannam, siksa kubur dan becana kehidupan dan kematian, serta  kejahatan bencana dajjal si penipu." (Sahih Muslim)

11. Do'a selepas salam
Istighfar tiga kali:
"Astaghfirullahal 'adzim" (3x)

Diteruskan dengan doa:
"Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram." maknanya: "Ya Allah, Engkaulah salam, dan daripada-Mu kesejahteraan, serta Maha Besar Kebijan-Mu, Ya Allah Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan."

Tuesday, September 14, 2010

CLASS. 8 CARA SHALAT (SAMB)

2. Sunat shalat

A. Mengangkat kedua belah tangan pada empat tempat

Pertama semasa takbiratu'l ihram

Cara Mengangkat Tangan
Mengikut kesepakatan ulama tersohor, mengangkat tangan setentang dengan kedua bahu, sehingga hujung jari sejajar dengan puncak telinga, kedua hujung jari dengan kedua hujung bawahnya, serta kedua telapak tangan dengan kedua bahu. Daripada Abu Hurairah, Nabi saw bersabda:
"Bahawa Nabi saw. semasa berdiri melakukan shalat, diangkatnya kedua tangannya dengan terkembang (yang berlima)."



Masa Mengangkat Tangan
Kedua tangan diangkat bersamaan dengan mengucapkan takbiratu'l ihram atau sebelumnya. Daripada Nafi', Nabi saw bersabda:

"Bahawa Nabi saw mengangkatkan kedua tangannya semasa membaca takbir hampir setentang ataupun setentang dengan kedua bahunya."....(Ahmad).

Mengangkat tangan sebelum takbir seperti dilaporkan oleh Ibnu Umar, Nabi saw. bersabda:
"Apabila Nabi saw. berdiri mahu mengerjakan shalat diangkatkannya kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya, lalu membaca takbir." (Sahih Bukhari dan Muslim)

Kedua dan Ketiga, Mengangkat kedua tangan semasa ruku' dan i'tidal (Bangkit daripada ruku'). Daripada Umar, Nabi saw bersabda:
"Apabila Nabi saw. berdiri mahu mengerjakan shalat diangkatkannya kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya, lalu membaca takbir. Kemudian apabila ia hendak ruku' diangkatnya pula seperti itu, dan jika ia mengangkat kepala semasa bangkit daripada ruku', diangkatnya pula seperti demikian dan diucapkannya: "Sami'allahu liman hamidah, rabbana laka'l hamdu." (Sahih Bukhari dan Muslim)

Keempat, mengangkat kedua tangan semasa bangkit daripada sujud dan melakukan rakaat ketiga. Daripada Ali, Nabi saw . bersabda:
"Bahawa apabila bangkit daripada sujud, Nabi saw. mengankat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu dan membaca takbir." (Abu Daud, Ahmad dan Turmudzi).

2. Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri
Daripada Jabir, katanya:
"Rasulullah saw. lalu di tepi seorang lelaki sedang shalat yang meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Maka Nabi menarik tangan kanannya dan diletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." (Ahmad)



Meletakkan Tangan di atas dada

Daripada Hulb Ath Thai, katanya:

"Saya melihat nabi saw. meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada iaitu di atas pergelangannya." (Ahmad).

Daripada Wail bin Hajar. katanya:
"Saya shalat bersama Nabi saw. maka diletakkannya tangan kanann di atas tangan kirinya dia atas dada." (Disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, Abu Daud dan Nasa'i)

3. Tawajjuh atau Do'a Iftitah

Disunatkan mengucapkan salah satu di antara doa iftitah yang pernah dibaca oleh Nabi saw. yang dibacakan selepas takbiratu'l ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Daripada Ali, katanya:

"Apabila Rasulullah berdiri hendak shalat, diucapkannya takbir kemudian dibacanya: "WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZI FATHARA'S SAMAWATI WA'L ARDHA HANIFA'M MUSLIMA'W WAMA ANA MINA'L MUSYRIKIN. INNA SHALATI WANUSUKI WAMAHYAYA WAMAMATI LILLAHI RABBI'L ALAMIN. LA SYARIKA LAHU WA BIDZALIKA UMIRTU WA ANA MINA'L MUSLIMIN," 

Maknanya: "Aku hadapkan muka ke hadhirat Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi yang tunduk dan menyerahkan diri, dan tiadalah aku daripada kumpulan musyrikin. Sesungguhnya shalatku dan ibadatku, hidup serta matiku, adalah hak Allah penguasa seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan demikianlah aku diperintahkan, aku daripada golongan Muslimin"...(Ahmad, Sahih Muslim, Turmudzi, Sunan Abu Daud).

4. Isti'adzah

Iaitu Membaca A'udzu billah selepas doa iftitah dan sebelum Al-Fatihah. Firman Allah:

"Jika kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang direjam (An-Namlu:98).

Bacaan Isti'adzah disunatkan pada rakaat pertama sahaja. Daripada Abu Hurairah, katanya:

"Apabila Nabi saw. bangkit daripada raka'at pertama, ia memulai bacaan dengan "Alhamdu lillahi rabbil 'alamin dan tidak berdiamkan diri." (Sahih Muslim)

5. Membaca Amin

Membaca amiin selepas habis bacaan Al-Fatihah secara keras pada shalat yang dilakukan secara keras seperti shalat magrib, isya dan subuh serta shalat jum'at dan sunat tarawih, sunat aidil fitri dan aidil adha serta dibaca secara senyap pada shalat dzuhur dan ashar serta shalat sunat dhuha dan lain-lain yang dilakukan secara berseorang. Daripada Abu Hurairah, katanya:

"Apabila Rasulullah saw. membaca "Ghairil maghdubi 'alaihim walad dhallain," maka dibacanya "Amin" sehingga terdengar oleh orang-orang dibelakangnya pada shaf pertama (Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah).

Disunatkan membaca Amiin bersamaan dengan Imam. Daripada Abu Hurairah, katanya:

"Jika imam mengatakan "Ghairil maghdubi 'alaihim waladhallin" maka bacalah "Amiin", kerana malaikat juga mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Maka barang siapa membacanya bersamaan dengan malaikat diampunilah dosanya yang lepas." (Ahmad, Sunan Abu Dawud dan Nasa'i).

6. Membaca ayat atau surat Al-Qur'an

Disunatkan membaca surat atau beberapa ayat Al-Qur'an selepas bacaan Al-Fatihah pada shalat shubuh, jum'at, sertapa pada dua rakaat pertama shalat zuhur, ashar, Magrib dan Isya serta shalat sunat. Daripada Abu Qatadah:

"Bahawa Nabi saw membaca pada kedua raka'at pertama shalat zuhur, Al-Fatihah dan dua surat dan pada kedua raka'at akhir juga kedengaran oleh kemi membaca ayat. Dan berbeza dengan raka'at kedua, maka bacaan pada rakaat pertama dipanjangkannya. Demikian pula shalat 'Ashar, dan juga shalat Subuh." (Shahih Bukhari dan Muslim serta Sunan Abu Daud).

Sujud Tilawah (Sujud Sajadah)

Pada subuh hari Jum'at Rasulullah membaca surat Al-Mukminun dan As-Sajadah secara penuh, sungguhpun demikian bukan satu keutamaan sujud sajadah pada subuh hari Jum'at, kerana kedua surat tersebut mengandungi peringatan tentang asal usul dan tujuan penciptaan manusia, penciptaan Adam, syurga dan nereka yang berlaku pada hari Jum'at. Oleh itu Rasulullah membaca surat berkaitan dengan kejadian pada hari tersebut sebagai peringatan kepada umat Islam tentang peristiwa tersebut.

7. Membaca Takbir semasa berpindah

Sunat membaca takbir setiap kali bangkit dan turun, bediri dan duduk, kecuali semasa bangkit daripada ruku' dibaca "Sami'allahu liman hamidah" maksudnya: "Mendengar Allah pujian orang yang memuji-Nya." Dariapada Ibnu Mas'ud, katanya:

"Saya melihat Rasululah saw. mengucapkan takbir setiap kali turun dan bangkit, berdiri dan duduk." (Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi).

8. Kaedah dan Bacaan Ruku'

Disunatkan meratakan kepala dengan pinggul, kedua tangan berada di atas kedua lutut dan merenggangkannya daripada pinggang, mengembangkan jarai-jari atas lutut dan pangkal betis, serta mendatarkan punggung.



Daripada 'Uqbah bin 'Amir:

"Tatkala turun, "Fasabbih bismi rabbikal 'adhim" maknanya tasbihlah memuja Tuhanmu Yang Maha Besar,bersabdalah Nabi kepada kami: "Tempatkanlah itu pada ruku'-ruku' mu!" (Ahmad, Sunan Abu Daud).

Daripada Huzaifah, katanya:

"Saya shalat bersama Rasulullah saw. Maka dalam ruku'nya ia membaca "Subhana rabbiyal 'adhim" (Sahih Muslim dan Ash-habus Sunan).

9. Bacaan semasa bangkit daripada ruku' dan I'tidal

Disunatkan membaca "Sami'allahu liman hamidah" maknanya: "Allah mendengar orang yang memuji-Nya" dan semasa bangkit daripada ruku' dan "Rabbana walakal'lhamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu" maknanya: "Ya Tuhan Kami bagi-Mulah puji-pujian atau Ya Alah Tuhan Kami, dan bagi-Mulah puji-pujian." Daripada Abu Hurairah, katanya:

"Bahawa Nabi saw. mengucapkan "Sami'allahu liman hamidah" semasa bangkit daripada ruku', kemudian membaca "Rabbana walaka'lhamdu" selepas berdiri." (Sahih Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Daripada Ali, katanya:

"Bahawa Rasulullah saw. apabila bangkit daripada ruku', membaca "Sami'allahu liman hamidah, rabbana walaka'lhamdu mil'as samawati wal ardhi wa ma bainahuma, wa mil'ama syi'ta min syai-im ba'du". Maknanya: "Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji, seluruh langit dan bumi serta isi di antara keduanya, dan seluruh yang Allah kehendaki selain daripada itu" (Ahmad, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Tirmidzi).

10. Turun Sujud dan Bangkit daripada sujud
 
Daripada Wail bin Hajar, katanya:

"Saya melihat Rasulullah saw. apabila sujud, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan jika bangkit, mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut."(Ahmad dan Abi Daud).


11. Sujud

Disunatkan sujud dalam beberapa perkara :
a. Merapatkan hidung, kening dan kedua tangan ke lantai dengan merenggangkannya daripada pinggang. Daripada Wail bin Hajar, katanya:

"Bahawa Nabi saw. tatkala sujud, diletakkannya keningnya di antara kedua telapak tangannya dengan merenggangkannya dari ketiaknya." (Sunan Abu Daud).

b. Meletakkan telapak tangan sejajar telinga atau bahu
Daripada Abu Humeid, katanya:

"Bahawa Nabi saw. merapatkan hidung dan keningnya ke lantai semasa sujud, merenggangkan kedua tangannya daripada pinggang dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya (Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi).

c. Melepaskan jari-jemari secara rapat.
Daripada Hakim dan Ibnu Hibban, katanya:
"Bahawa Nabi saw. merenggangkan jari-jemarinya apabila ruku', merapatkannya apabila sujud (Hakim dan Ibnu Hibban)

d. Menghadapkan hujung jari ke arah kiblat
Daripada Abu Humeid, katanya:

"Apabila Nabi saw. melakukan sujud, diletakkannya kedua tangannya tanpa merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya, serta ujung-ujung jari kakinya menghadap kiblat." (Sahih Bukhari)

12. Sujud dan Bacaannya

Daripada 'Uqbah bin Amir, katanya:

"Tatkala turun ayat "Sabbihisma rabbika'l a'la", bersabdalah Rasulullah saw: "Taruhlah ia di waktu sujudmu!" (Ahmad, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim).



Daripada Huzaifah, katanya:

"Bahawa dalam sujudnya, Nabi saw. membaca "Subhana rabbiya'l a'la." (Ahmad, Sahih Muslim dan Ash-Habus Sunan).

13. Duduk di antara dua sujud

Duduk antara dua sujud secara ifitrasi maknanya: melipat kaki kiri, renggangkan dan duduk di atasnya, tegakkan telapak kaki kanan dan hujung jarinya menghadap kiblat. Daripada Aisyah, katanya:

"Bahawa Nabi saw. menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan telapak kanannya" (Sahih Bukhari dan Muslim).

Daripada Ibnu Umar, katanya:

"Di antara sunat shalat ialah menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jemari ke arah kiblat, serta duduk di atas kaki kiri." (Nasa'i).



Daripada Abu Humeid, menerangkan shalat Rasulullah saw:

"Kemudian dilipatkannya kakinya yang kiri dan di duduknya, kemudian ia bangkit sehingga setiap tulang kembali ke tempat semula, dan selepas itu ia jatuh ke lantai melakukan sujud." (Ahmad, Sunan Abu Daud dan Tirmidzi).

Doa di antara dua sujud

Daripada Hudzaifah, katanya:

"Bahawa Nabi saw. sentiasa membaca di antara dua sujud: "Rabbi'ghfir li. Rabbi'rghfir li!" Maknaya: "Tuhanku, ampunilah daku! Tuhanku ampunilah daku!" (Nasa'i dan Ibnu Majah)

Daripada Abbas, katanya:

"Bahawa Nabi saw. di antara dua sujud itu membaca: "Allahumma'ghfir li. wa'rhamni, wa'afini, wa'hdini, wa'rzuqni." maknanya: "Ya Allah, ampunilah daku, beri rahmatlah daku, sihatkanlah daku, tunjukanlah daku, dan beri rezekilah daku!" (Sunan Abu Daud) 

14. Tuma'ninah

Iaitu duduk sekejap semas bangkit daripada sujud kedua pada setiap memasuki rakaat seterusnya. Daripada Yusuf Bin Musa katanya:

"Abu Umamah disoal orang tentang cara bangkit daripada sujud yang kedua, maka jwabnya: Di atas punggung kedua telapak kaki." (Malek bin Huwairits dan Rifa'ah).

15. Duduk Tasyahud

a. Kedudukan tangan masa tasyahud. Daripada Ibnu 'Umar, katanya:

"Apabila Nabi saw. duduk untuk membaca tasyahud, diletakkan tangan kiri di atas lutut kiri, dan tangan kanan di atas lutut kanan, dan dibuat 53 (Jari gengam jari-jarinya dan ibu jari diletakkan pada pergelangan tengah di bawah telunjuknya), serta menunjuk dnegan telunjuknya."

"Dan digengamnya semua jarinya dan menunjuk dengan anak jari yang ditepi ibu jari (Muslim)



Daripada Wail bin Hajar, katanya:

"Bahawa Nabi saw. meletakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kiri, telapak tangan kanan di atas paha kanan, kemudian di gengam jari-jari membentuk lingkaran." 

"Digengamnya jari tengah dan ibu jari, serta menunjuk dengan telunjuk, kemudian diangkatnya satu jari, dan digerakkan dan digunakan untuk berdoa" (Ahmad)

Daripada Zubeir, katanya:

"Bahawa Nabi saw. apabila berdoa, memberi isyarat dengan jarinya dan tidak menggerakkannya." (Sunan Abu Daud)

"Apabila Rasulullah saw. duduk membaca tasyahud, diletakkan tangan kanan di atas paha kanan, dan tangan kiri di atas paha kiri, serta memberi isyarat dengan telunjuk, dan pandangan matanya tidak melampaui telunjuk." (Ahmad, sahih Muslim dan Nasa'i)

b. Memberi isyarat dengan telunjuk kanan dan membongkokkan sedikit sehingga salam

Daripada Khuza'i, katanya:

"Saya melihat Rasulullah saw. sedang duduk shalat, beliau meletakkan lengan kanan di atas paha kanan sambil mengangkat jari telunjuk, membongkokkan sedikit semasa doa." (Ahmad, Sunan Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah)

Daripada Anas bin Malik, katanya:

"Rasulullah lalu semasa Sa'ad sedang berdoa menggunakan dua jari, maka sabdanya: "Pakailah satu jari, hai Sa'ad!" (Ahmad, Sunan Abu Daud, Nasa'i dan Hakim)

Tiga Kaedah menunjukkan jari telunjuk

Pertama. Mazhab Syafi'i hanya memberi isyarat sekali sahaja semasa membaca "Illa'llah."

Kedua. Mazhab Hanafi mengangkat telunjuk semasa menyebut "la" maknanya "Tidak" dan menjatuhkan semual semasa menyebut "Illallah".

Ketiga. Mazhab Maliki menggerakkan ke kanan dan ke kiri sehingga selesai shalat manakala Hambali memberi isyarat setiap menyebut nama Allah tanpe menggerakkannya

c. Duduk iftirasy pada tasyahud pertama dan duduk tawarruk pada rakaat terakhir.

Daripada Abu Humeid katanya:

"Maka apabila ia duduk pada raka'at kedua, duduk di atas kaki kiri dan ditegakkan kaki kanan. Kemudian apabila ia duduk pada rakaat terakhir, dimajukan kaki kiri dan ditegakkan kaki kanan serta duduk di atas panggulnya." (Sahih Bukhari)


16. Tasyahud Pertama

Jumhur ulama sepakat tasyahud pertama sunat berdasarkan Hadith daripada Abdullah bin Buhairah:

"Bahawa Nabi saw. berdiri semasa shalat Zuhur, sepatutnya ia harus duduk. Maka selepas shalat selesai iapun sujud dua kali dengan membaca takbir pada setiap kali sujud di antara duduk, sebelum memberi salam, dan orang-orang pun ikut sujud bersamanya. Maka sujud itu adalah sebagai imbalan duduk yang terlupa." (Jama'ah)

Sunat memendekkan bacaan Tasyahud awal

Daripada Ibnu Mas'ud, katanya:

"Apabila Nabi saw. duduk pada dua raka'at yang mula-mula, maka seolah-olah ia berada di atas bara api." (Ahmad dan Ash-Habus Sunan)


17. Shalawat Kepada Nabi Saw.

Disunatkan membaca salawat kepada Nabi pada Tasyahud awal di antara salah satu doa-doa ini:

1. Daripada Abu Mas'ud Al-Badari, katanya:

"Basyir bin Sa'ad bertanya: "Ya Rasulullah! Allah telah memerintahkan agar kami berselawat pada Anda. Bagaimana caranya kami bersalawat?" Nabi pun diam, lalu berkata: "Katakanlah: "Allahumma shalli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim, wabarik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. kama barakta 'ala ali Ibrahim, fil 'alamina innaka hami-du'm majid." Maksudnya: "Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad!, dan Keluarga beliau, sebagaimana Engkau telah berikan kepada keluarga Ibrahim! Dan berkatilah kepada Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah berikan kepada keluarga Ibrahim, diseluruh penjuru alam, Sungguh Engkau Maha Tepuji, lagi Maha Mulia." (Sahih Muslim dan Ahmad)

2. Daripada Ku'ab bin 'Urjah, katanya:

"Kami katakan: Ya Rasulullah , kami telah tahu cara memberi salam kepada Anda. Bagaimana cara berselawat kepada Anda?" Nabi bersabda: "Allahumma shalli'ala Muhammad, wa'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala ali Ibrahim, innaka hami-du'm majid." (Jamaah)

3. Daripada Fudhalah bin Ubeid, katanya:

"Nabi saw mendengarkan seorang lelaki berdoa dalam shalatnya, dan ia tidak mengucapkan shalawat kepada Nabi. Maka bersabdalah Nabi saw: "Orang ini terburu-buru!" Kemudian dipanggilnya orang itu, dan dikatakan kepadanya: "Apabila salah seorang di antara kamu shalat, hendaklah ia mulakan dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian mengucapkan shalawat kepada nabi saw., kemudian berdoa mengikut yang ditentukan Allah!" (Turmudzi, Ahmad dan Sunan Abu Daud)

18. Doa selepas Tasyahud Akhir dan sebelum Salam

Daripada 'Abdullah bin Mas'ud, katanya:

"Bahawa Nabi saw. mengajarkan kepada mereka tasyahud, kemudian akhirnya: "Kemudian pilihlah olehmu pelbagai permohonan yang kamu sukai." (Sahih Muslim)

Daripada Abu Hurairah, katanya:
"Apabila salah seorang di antara kamu selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada empat perkara, dengan membaca: "Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, wamin adzbi'l qabri, wamin fitnati'l mahya wal mamati, wamin syarri fitnatil masihi,d dajjal." Maksudnya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada neraka jahannam, siksa kubur dan becana kehidupan dan kematian, serta  kejahatan bencana dajjal si penipu." (Sahih Muslim)

19. Zikir dan doa selepas salam

Daripada Tsauban, katanya:

"Apabila Rasulullah saw. selesai shalat, maka ia membaca istighfar tiga kali, dan "Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram." maknanya: "Ya Allah, Engkaulah salam, dan daripada-Mu kesejahteraan, serta Maha Besar Kebijan-Mu, Ya Allah Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan." (Jamaah)

Daripada Mu'adz Bin Jabal, katanya:

"Bahawa Rasulullah saw pada suatu hari memegang tangannya lalu sabdanya: "Hai Mu'adz saya sungguh sayang padamu!' Mu'adz berkata: "Demi ibu-bapaku yang menjadi tebusan anda, Wahai Rasulullah, saya juga cukup sayang kepada anda!" Sabda Nabi saw. pula: "Hai Mu'adz! Saya amanatkan kepadamu supaya setiap selesai shalat, jangan tinggalkan membaca: "Allahumma a'inni 'ala dzikrika, wasyukrika wa husni 'ibadatika." maknanya: "Ya Allah, berilah aku bantuan dalam mengingat-Mu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah pada-Mu." (Ahmad, Sunan Abu Daud, Nasa'i, Ibnu KHuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim).

Tuesday, September 7, 2010

CLASS 7. CARA SHALAT

Fardhu (Rukun) Shalat: iaitu perkara yang wajib dilakukan supaya shalat tersebut sah dan diterima oleh Allah.

1. Niat

Niat ertinya bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, niat hanya dalam hati dan tidak ada hubung kait dnegan lisan atau lafaz. Rasulullah tidak pernah mengajar lafaz niat untuk shalat atau amalan lain, hanya pandangan ulama tetapi sekiranya amalan tersebut memudahkan tidak ada masalah sekiranya lafaz niat akan menyusahkan dalam pengamalan maka tidak perlu lafazkan hanya niat dalam hati mencukupi.

Mata menghadap tempat sujud, berdiri tegak & niat.

Firman Allah swt:

"Dan mereka tidak diperintahkan, kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama bagi Allah sahaja!" (Al-Baiyinah :5)

Sabda Rasulullah saw:

"Sesungguhnya segala perbuatan bergantung kepada niat, dan setiap manusia akan mendapat sekedar apa yang diniatkannya. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul, dan barang siapa yang berhijrah kerana keduniaan yang hendah dicari, atau disebabkan wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya adalah keraja tujuan-tujuan yang hendak dicapainya." (Sahih Bukhari).

2. Takbiratu'l Ihram

Sabda Rasulullah saw:

"Bahawa Nabi saw. bersabda: Kunci shalat adalah bersuci, pembukaannya membaca takbir dan penutupnya ialah memberi salam." (Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Mengangkat kedua-dua belah tangan.

Tapak tangan menghadap qiblah, rapatkan sikit jari & sebut "Allahu akbar"

Takbiratu'l Ihram hanya dengan lafaz "Allahu Akbar" berdasarkan Sabda Rasulullah saw:

"Bahawa Nabi saw. apabila berdiri mahu melaksanakan shalat, ia tegak lurus dan mengangkatkan kedua belah tangannya lalu mengucapkan "Allahu Akbar." (Ibnu Majah).

3. Berdiri

Hukumnya wajib bagi yang sihat dan mampu berdiri, sekiranya uzur maka boleh digantikan dengan duduk ataupun baring. Firman Allah swt:

"Peliharalah shalat itu, begitu pun shalat ashar, dan berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk dan merendahkan diri (Al-Baqarah 2:238). 


Daripada Imran Ibnu Hushain, Sabda Nabi saw:

"Saya kena sakit bawasir, maka saya tanyakan kepada Nabi saw. mengenai shalat. Maka katanya: "Shalatlah dengan berdiri, jika tidak kuasa, maka duduk, dan jika tidak kuasa juga, maka berbaring!" (Sahih Bukhari).

Daripada Abu Musa, Nabi bersabda:

"Apabila seseorang hamba sakit atau dalam perjalanan (musafir), maka Allah akan mencatat pahala amalannya sebesar apa yang dikerjakannya semasa sihat dan bermastautin." (Sahih Bukhari)

4. Membaca Al-Fatihah

 Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat, hadith Nabi saw:

Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah (dilaporkan oleh jamaah).

Tangan diletak atas pusat

Daripada Abu Hurairah, Nabi saw bersabda:

"Siapa yang mengerjakan shalat tanpa membaca Al-Fatihah, maka shalat itu tidak sempurna ." (Ahmad, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim).

5. Ruku'

Firman Allah swt:

"Hai orang-orang yang beriman! Ruku' dan sujudlah kamu ....!" (Al-Hajj :77).

Kedua-dua tapak tangan diletakkan di atas lutut.

Kaki dan belakang lurus.

Daripada Abu Ma'ud, Nabi saw bersabda:

"Tidak sempurna shalat, apabila seseorang tidak meluruskan belakangnya semasa ruku' dan sujud (Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Thabarni, dan Baihaqi)

6. I'tidal (Bangkit daripada ruku')

Daripada Abu Humaid, Rasulullah saw bersabda:

"Dan jika ia mengangkatkan kepalanya, maka ia pun berdiri lurus sehingga setiap ruas punggung itu ke tempat semula." (Sahih Bukahri dan Muslim).

Kedua-dua tangan diangkat dan sebut "Sami' Allahu liman hamidah"

Kedua-dua tangan diluruskan & sebut "Rob bana lakal hamd"

Daripada Aisyah, Nabi saw bersabda:

"Maka apabila ia mengangkatkan kepala daripada ruku', ia tidak sujud sebelum berdiri lurus lebih dahulu." (Sahih Muslim).

7. Sujud

Sujud ada dua kali yang diselangi oleh duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah. (ketenangan sekejap selepas kedudukan stabil). 






Anggota sujud adalah muka, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Ini sesuai hadith yang dilaporkan oleh 'Abbas bin Abdul Muthalib, Nabi saw bersabda:


"Apabila seorang hamba itu sujud, sujudlah pula bersamanya tujuh macam anggota, iaitu: mukanya, kedua telapak tangan, kedua lutut serta kedua telapak kakinya." (dilaporkan oleh Jamaah)

Daripada Abu Humeid, Nabi saw bersabda:


"Bahawa Nabi saw. apabila sujud dirapatkannya hidung dan keningnya ke lantai (Abu Daud dan Turmidzi). 


Mengikut sebahagian ahli hadith sujud dengan kening tanpa hidung sudah memadai. 


8. Tasyahud Akhir







Sabda Nabi saw.:

"Maka jika engkau telah bangkit daripada sujud yang akhir, lalu duduk selama waktu tasyahud, selesailah shalatnya. "
Berkata Qudamah: "Telah dilaporkan daripada Ibnu 'Abbas bahawa ia berkata: "Sebelum difardhukannya tasyahud, biasanya kami membaca " Assalamu'alallahi qabla'ilbadihi, assalamu'ala Jibrila, assalamu'ala Mikaila"
Maka bersabda Nabi saw.: Jangan katakan: "Assalamualaikum 'ala'l Lahi", tapi hendaklah ucapkan: "Attahiyatul lillah!"

9. Memberi Salam
Daripada Ali, Nabi saw bersabda:

"Kunci shalat adalah bersuci ialah bersuci, pembukaannya membaca takbir, dan penutupnya ialah memberi salam." (Ahmad, Syafi'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi).




Daripada 'Amir bin Sa'ad, Nabi saw.:

"Saya lihat Nabi saw. memberi salam ke sebelah kanan dan kiri, sehingga kelihatan putih pipinya." (Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Daripada Wa'il bin Hajar, Nabi saw. bersabda:

"Saya shalat bersama Rasulullah saw. maka ia memberi salam ke sebelah kanan dengan mengucapkan: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", dan ke sebelah kiri dengan mengucapkan pula "Assalamualaikum waramatullahi wabarakatuh". (Abu Daud).

Monday, September 6, 2010

CLASS.6. SYARAT-SYARAT SAH SHALAT

Perkara-perkara yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan Shalat:

1. Yakin masuknya waktu shalat, keyakinan tersbut dapat diperolehi daripada pembertitahuan orang-orang yang dapat dipercaya, seruan azan, atau usaha sendiri  berdasarkan ilmu yang ada tentang waktu shalat.

2. Suci daripada Hadats kecil dan besar, Firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke situ, dan sapulah kepalamu lalu basuh kakimu sampai kedua mata kaki! Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu bersuci!" (Al-Maidah 6).

Junub bermaksud iaitu dalam keadaan selepas melakukan hubungan suami isteri ataupun keluar mani disebabkan oleh perkara-perkara lain, maka wajib mandi. Mandi wajib iaitu niat mandi wajib untuk menghilangkan hadats besar daripada badan dan mengalirkan iar ke semua permukaan tubuh.

Daripada Umar: Bahawa Nabi saw. bersabda: "Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah daripada harta rampasan yang belum dibahagikan." (Jamaah kecuali Bukhari).

3. Suci Badan, pakaian dan tempat daripada najis yang nampak sekiranya memungkinkan

a. Suci badan.
Anas melaporkan bahawa Rasulullah bersabda: "Bersucilah kamu daripada kencing, kerana pada umunya azab kubur disebabkan oleh kerena itu! (Daruquthni)

Daripada Ali melaporkan " Saya adalah seorang lelaki yang banyak madzi, maka saya suruhlah seseorang menanyakan kepada Nabi saw. kerana segan kepada putrinya, maka ditanyakanlah, maka Rasulullah berkata: "Berwudhuklah dan basuhlah alat sulitmu!" (Sahih Bukhari).

b. Suci Pakaian
" Dan pakaianmu hendaklah kau bersihkan!" (Al-Maidah 4).

Dilaporkan daripada Jabir Bin Samrah: "Saya mendengar seorang lelaki bertanya kepada Nabi saw: "Bolehkah saya shalat dengan memakai pakaian yang saya pakai semasa bersama isteriku?" Nabi berkata: "Boleh, kecuali apabila kelihatan olehmu sesuatu, maka hendaklah cuci!" (Ahmad dan Ibnu Majah)

c. Suci tempat

Dilaporkan daripada Abu Hurairah:

"Seorang badui bangkit berdiri lalu kencing dimasjid maka orang-orangpun sama berdiri untuk memegangnya. Maka nabi saw. pun bersabda: "Biarkanlah ia dan alirkanlah pada kencingnya itu satu besen air!" "Kerana tuan-tuan diutus ialah untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan!" (Jamaah kecuali Muslim)

4. Menutup Aurat
Firman Allah: 

"Hai anak-cucu Adam! Ambillah hiasanmu setiap hendak sujud!" (Al-A'raf 31).

Sabda Rasulullah:

"Ya Rasulullah, bolehkah aku shalat memakai kemeja?" Jawabnya: "Boleh, dan berilah butang, walau dengan sekalipun!" (Sahih Bukhari).

Aurat Lelaki
Aurat lelaki dalam shalat adalah antara pusat dan lutut. Sabda Rasulullah

"Rasulullah lalu pada ma'mar yang kedua pahanya sedang terbuka, maka sabdanya: "Hai Ma'mar tutuplah kedua pahamu kerana paha itu aurat!" (Hakim, Ahmad dan Bukhari).

Sabda Rasulullah: 

"Rasulullah saw. lalu ketika itu saya sedang memakai kain dan paha saya terbuka, maka sabdanya: "Tutuplah pahamu, kerana paha itu aurat!" (Malik, Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi).

Aurat Wanita
Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Firman Allah:

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali bahagian yang zahir!" (An-Nur ;31)

Sabda Rasulullah:

Daripada Aisyah, bahawa Nabi saw. bersabda: Allah tidak menerima shalat wanita yang etlah baligh, kecuali dengan memakai tudung (Jemaah)

Sabda Rasulullah saw:

"Bahawa ia bertanya kepada Nabi saw.: "Bolehkah wanita shalat dengan memakai baju kurung dan tudung, tanpa kain?" Nabi menjawab: "Boleh, asalkan baju itu labuh, sehingga menutupi punggung kedua tumitnya." (Abu Daud)

5. Mengahadap Kiblat
Firman Allah:

"Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana pun kamu berada hadapkanlah mukamu ke arahnya!" (Al-Baqarah 2;144).

Sabda rasulullah:

"Kami shalat bersama Nabi saw. selama 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dialihkan kepada Ka'bah (Sahih Muslim).

Sunday, September 5, 2010

CLASS 5. BERSUCI

Medium bersuci yang lazim digunakan adalah air dan tanah. Air dibahagikan kepada empat iaitu:
1. Air Mutlak, iaitu air yang suci dan dapat menyucikan bagi lainnya.
a. Air hujan, salji, dan air embun.
Firman Allah: "Dan diturunkan-Nya padamu hujan daripada langit untuk menyucikan kamu." (Al-Anfaal 11)

"Dan Kami turunkan daripada langit air yang suci lagi mensucikan (Al-Furqan 48)

Rasulullah bersabda: "Saya membaca: "Ya Allah, jauhkanlah daku daripada dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan Timur dan Barat. Ya Allah bersihkanlah aku seperti dibersihakn kain yang putih daripada kotoran. Ya Allah, sucikanlah aku daripada kesalahan-kesalahanku dengan salji, air dan embun." (Jamaah kecuali Turmidzi)

b. Air laut

Rasulullah saw bersabda: "Air laut suci lagi menyucikan, dan bangkainya halal dimakan (Berlima).

c. Air perigi

Ali berkata: "Rasulullah saw meminta sebaldi air zamzam, lalu diminum sedikit dan digunakan untuk berwudhuk (Ahmad).

Air yang berubah kerana tergenang lama dan tidak mengalir ataupun bercampur dengan benda lain yang plazim seperti daun kayu maka dianggap sebagai air mutlak dan boleh digunakan untuk bersuci. Firman Allah:

"Jika kamu tidak memperolehi air, maka bertayammumlah kamu!" (Al-Maidah 6)

2. Air Mustakmal, iaitu air yang dipakai untuk wudhuk dan mandi, maka hukumnya seperti air mutlah iaitu suci dan dapat digunakan untuk menyucikan.

Rubaiyi' binti Mu'awwid melaporkan bahawa semasa Rasulullah menerangkan tentang cara berwudhuk katanya: "Dan disapunya kepala dengan air baki wudhuk yang terdapat pada kedua tanganny."
 
3. Air Yang bercampur dengan barang suci seperti sabun, kapur barus,  dan tepung serta barang lain yang mengendap apabila dicampur tetap dapat digunakan untuk bersuci selagi sifat asalnya masih kekal sekiranya telah berubah maka air tetap suci tetepi tidak dapat digunakan untuk bersuci.

Rasulullah saw bersabda: "Telah masuk Rasulullah saw. ketika puteri beliau Zainab wafat, Rasulullah berkata: "Mandikanlah ia tiga tau lima kali atau lebih banyak lagi, dengan air dan daun bidara, dan campurlah yang terakhir dengan sedikit kapur barus. Jika telah siap maka maklumkanlah padaku." Maka selepas siap, kami maklumkan kepada Nabi. Beliau memberikan kami kainnya serta katanya; "Balutkanlah kain tersebut pada rambutnya." (Jamaah) 

4. Air mutlak yang bercampur najis dan menyebabkan perubahan rasa, atau warna ataupun bahu maka tidak boleh digunakan untuk bersuci, sekiranya bercampur dengan najis tetapi tidak terjadi perebuhan tersebut maka boleh digunakan untuk bersuci.

Abu Hurairah berkata: "Seorang Badui berdiri dan kencing dalam masjid. Sahabat mahu menangkapnya. Maka rasulullah bersabda: " Biarkanlah dia, tuangkan pada kencingnya sebaldi air! Kamu dibangkitkan adalah untuk memberi kemudahan, bukan untuk menyusahkannya." (Jamaah kecuali Muslim)

Abu Sa'ad al-Khudri berkata: "Ya Rasulullah, bolehkah kita berwudhuk menggunakan air dari telaga Budha'ah? Rasulullah bersabda: " Air itu suci dan dapat digunakan untuk bersuci, tidak ada satupun dapat menajiskannya (Ahmad, Syafi'i, Abu Daud, Nasa'i dan Turmidzi)
 
NAJIS
Najis adalah kotoran yang wajid disucikannya dan bahagian yang terkena nais tersebut. Firman Allah:

"Mengenai pakaian kamu. hendaklah kamu membersihkannya." (Al-Muddatstsi; 4)

Najis dibahagi empat iaitu:
1. Bangkai, haiwan yang mati tanpa disembelih termasuk bahagian badan haiwan yang dipotong semasa haiwan tersebut masih hidup. Rasulullah bersabda:

"Rasulullah bersabda: "bahagian yang dipotong daripada haiwan ternak semasa ia masih hidup adalah bangkai." (Abu Daud dan Turmidzi)

Bangkai yang tidak dianggap najis adalah:
a. Bangkai ikan dan belalang adalah suci.

Rasulullah saw bersabda: "dihalalkan bagi kita bangkai ikan dan belalang, sedangkan darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa." (Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Daruquthni)

b. Bangkai haiwan yang tidak mempunyai darah yang mengalir seperti semut, lebah dan lainnya adalah suci.

c. Tulang bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku dan kulit dan sejenis dengannya adalah suci.

Ibnu Abbas berkata: "majikan Maimunah menyedekahkan kepadaku seekor biri-biri, kemudian ia mati. Rasulullah lalu dan sabdanya: " kenaap tidak tuan-tuan ambil kulitnya untuk disamak?" Mereka berkata: "Bukankah itu bangkai?" Rasulullah menjawab: "Yang diharamkan memakannya." (Jemaah kecuali Ibnu Majah)

2. Darah, baik darah yang mengalir (darah haiwan yang disembelih) ataupun darah yang tertumpah (darah haid) kecuali sedikit sahaja.

3. Daging babi, firman Allah:

Katakanlah: "Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, kerana semua itu kotor atau haiwan yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak melampau, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-An’aam 6:145).

Maklumat lengkap tentang daging bagi layari blog: http://israelu09.blogspot.com/2009/08/kenapa-islam-haramkan-makan-babi.html

4. Muntah, kencing dan najis manusia,
Rasulullah bersabda: "Kencing bayi lelaki direnjis air, sedangkan kencing bayi perempuanhendaklah dicuci'" Berkata Qatadah: "Selama bayi tersebut belum diberi makan kecuali susu ibu, jika sudah diberi makan maka kencing mereka perlu dicuci (Ahmad dan Ashabus Sunan kecuali Nasa'i).

5. Wadi, Madzi dan Mani, rujuk blog 

6. Kencing dan najis haiwan yang tidak dimakan dagingnya
Rasulullah bersabda: rasulullah mahu membuang air besar, beliau menyuruh aku mengambil tiga batu. Aku dapatkan dua batu dan kucari satu lagi tapi tidak dijumpai, maka kuambillah tahi kering lalu kuberikan kepada beliau, kedua batu diterima tetapi tahi tersebut dibuangnya, katanya: "Ini najis." (Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah)


7. Arak
Dan daripada buah tamar dan anggur, kamu jadikan daripadanya minuman haram dan rezeki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda bagi orang yang mahu menggunakan akalnya (An-Nahl 16;67).
 
Maklumat lengkap layari blog: http://israelu09.blogspot.com/2009/10/kenapa-islam-haramkan-arak.html


8. Anjing
Telah berpesan Rasulullah: Mensucikan bekas yang dijilat oleh anjing dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, mula-mula dengan tanah (dilaporkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi).

Maklumat lengkap layari blog: http://teaching4muallaf.blogspot.com/2010/12/adakah-bekas-memasak-babi-perlu-disamak.html

Apabila pakaian atau badan terkena najis maka basuhlah dengan air sampai hilang, jika masih terdapat bekas yang susah dihilangkan selepas dibasuh maka dimaafkan. Asma' binti Abu Bakar melaporkan:

"Salah seorang kain daripada kami kena darah haid, salah seorang wanita bertanya kepada nabi: Apa yang harus dilakukan?" Rasulullah berkata: "Hendaklah dikoreknya kemudian dibilas dengan air, lalu dibasuh, kemudian boleh dipakai untuk shalat" (Ahli-ahli Hadis).


WUDHUK
Wudhuk adalah bersuci dengan menggunakan air untuk membasuh muka, kedua tangan, kepala dan ke dua kaki. Secacra luaran wudhuk adalah membasuh anggota wudhuk tetapi pada hakikatnya adalah menghapuskan semua dosa dan juga satu persediaan secara mental untuk menghadap Allah swt. Setiap kali mengambil wudhuk maka Allah menghapuskan semua doa yang dilakukan antara waktu shalat dengan waktu shalat lainnya. Rasulullah saw. bersabda:


"Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah saw. bersabda: "Mahukah saya tunjukkan padamu hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosamu oleh Allah serta mengangkat derajatnya?" "Mauh ya Rasulullah", jawab mereka. "Menyempurnakan wudhuk menghadapi segala kesusahan, dan mengunjungi masjid, serta menunggu shalat demi shalat. Nah itulah perjuangan, perjuangan sekali lagi perjuangan." (Malik, Muslim, Turmudzi dan nasa'i).

Hadis di atas menerangkan bahawa menyempurnakan wudhuk dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat manusia di sisi Allah. Maka berwudhuklah sebelum melakukan shalat, Firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu hendak melakukan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, lalu sapulah kepalamu dan basuh kakimu sehingga dua mata kaki!" (Al-Maidah 6).

Syarat sebelum melakukan shalat adalah membersihkan diri daripada hadas kecil dengan melakukan wudhuk. Rasulullah saw. bersabda:

"Allah tidak menerima shalat seorang di antaramu apabila ia berhadats, sampai ia berwuhuk lebih dahulu" (Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Fardhu wudhuk:

1. Niat. Iaitu kemahuan yang tertumpu terhadap perbuatan, untuk mengharapkan keridhaan Allah dan mematuhi peraturannya. Ia merupakan perbuatan hati semata-mata, tidak ada kaitan dengan lisan, sungguhpun demikian untuk memudahkan dalam niat ulama telah menuliskan lafaz niat .  Ini tidak bermakna bahawa niat harus dilafazkan dengan suara nyaring hanya sekadar meniatkan dalam hati, lafaz miat tersebut sebagai salah satu contoh untuk memudahkan sekiranya tidak mengikuti seeprti lafaz tersebut juga sah. 


Bagi sesiapa yang tidak menggunakan lafaz tersebut dalam berniat jangan menyalahkan mereka yang menggunakan lafaz tersebut untuk memudahkan mereka dalam berniat. Niat wudhu dilakukana semasa membasuh muka, Rasulullah saw bersabda:

"Rasulullah saw. bersabda: "Semua perbuatan itu adalah niat, dan setiap niat akan mendapat kan bergantung apa yang diniatkannya ...." (Jamaah)

2. Membasuh muka satu kali, mengalirkan air ke muka dengan batasannya puncak kening sampai dagu, lebarnya dari tepi telinga kiri sampai ke telinga kanan. Bagi lelaki yang mempunyai janggut tebal maka sunat membasuh sampai bahagian yang di tumbuhi janggut manakala lelaki yang mempunyai janggut nipis dan jarang wajib membasuh sampai bahagian di bawah janggut.

3. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku adalah engsel yang menghubungkan tangan dengan lengan. Disunatkan  membasuh sela-sela jari semasa membasuh tangan.

4. Menyapu kepala, maksudnya menyapu air ke atas kepala atau menyentuh panggkal rambut, minima 3 pangkal rambut akan basa semasa membasuh kepala. Disunatkan untuk menyapu kepada daripada depan dan dialihkan dan kembali semula ke bahagian depan dengan menggunakan tangan kanan. 

"Bahawa nabi saw. menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, maka ditariknya dari muka kemudian ke belakang, dimulainya dari bagian depan kepalanya lalu ditariknya kedua tangannya itu ke arah pundak, kemudian dibawanya kembali ketempat ia bermula tadi" (Jama'ah).


5. Membasuh kedua kaki daripada kedua mata kaki sehingga ke jari-jari kaki. Disunatkan untuk memasukkan jari-jari tangan kanan ke sela-sela jari kaki sebelah kanan dan jari kaki sebelah kiri. Firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman! bila kamu hendak shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu serta basuh kakimu hingga mata-kaki!" (Al-Maidah 6).

Semua amalan tersebut disuntakan untuk mengulangi sebanyak tiga kali, membasuh yang pertama hukumnya wajib manakala yang kedua dan ketiga hukumnya sunat. Sungguhpun demikian digalakkan untuk membasuh tiga kali sekiranya basuhan pertama tidak rata maka basuhan  kedua dan ketiga akan mensempurnakannya.

Perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhuk:

1. Keluar salah satu daripada satu dubur atau alat sulit

a. Keluar kencing ataupun membuang air besar. Rasulullah saw. bersabda:

Atau apabila salah seorang di antara kamu, membuang air kecil ataupun membuang air besar maka batallah wudhuk kamu.

b. Angin yang keluar daripada dubur iaitu kentut. Rasulullah saw. bersabda:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Jika salah seorang di antaramu merasakan sesuatu di dalam perut, kemudian ia risau keluar sesuatu atau pun tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid, sampai ia mendengar bunyinya atau mencium baunya (Sahih Muslim)

c. Keluar mani, madzi dan wadi.
1. Mani adalah cecair putih pekat yang keluar daripada alat sulit lelaki ataupun perempuan apabila mencapai kemuncak syahwat (klimak) , mani tidak akan keluar tanpa diberi ransangan pada alat sulit. Baik melalui hubungan seks ataupun onani. Kadang kala  mani juga keluar semasa bermimpi melakukan hubungan seks sehingga apabila bangun tidur terdapat cecair di bahagian alat kelamin. Mani dikenal juga sebagai sperma. Mani adalah hadas bukan najis maka apabila  seseorang keluar mani maka perlu mandi wajib atau mandi junub. Pakaian yang terkena air mani boleh digunakan dalam shalat kerana ia bukan najis tetapi hadas. Hadis yang dilaporkan oleh Aisyah:

Diriwayatkan daripada Alqamah katanya: Pada suatu pagi seorang sahabat mencuci pakaiannya. Lalu  Aisyah berkata: Sepatutnya kamu membasuh sebahagiannya sahaja. Sekiranya kamu melihat kekotorannya, basuhlah tempat kotor tersebut. Sebaliknya jika tidak kelihatan, memadailah dengan kamu memercikkan air disekitarnya sahaja. Sesungguhnya aku pernah mengikis air mani yang terdapat pada pakaian Rasulullah s.a.w kemudian Rasulullah menggunakan pakaian tersebut untuk mendirikan shalat.

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda:

"Nabi saw. disoal sahabat mengenai mani yang terkena pada kain. Maka jawabnya: "Ia seperti ingus dan kahak, maka cukuplah bagi kamu menyapu menggunakan kain ataupun daun-daun". (Daruquthni, Baihaqi dan Thahawi).
 
2. Madzi adalah cecair jernih yang keluar daripada alat sulit lelaki ataupun perempuan disebabkan ransangan ketika mukaddimah syahwat ataupun awal ransangan. Madzi adalah najis tidak perlu mandi wajib hanya membasuh alat sulit dan pakaian yang terkena madzi mencukupi dnegan merenjis air sebelum mengerjakan shalat. Rasulullah bersabda:

"Aku mendapatkan kesusahan dan kepayahan disebabkan madzi dan sering mandi kerananya. Maka kutanyakan perkara tersebut kepada Rasulullah, beliau berkata: "Cukuplah kamu berwudhuk kerana itu." Lalu kukatakan pula: "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kain yang terkenanya?" Rasulullah berkata: "Cukup apabila kamu ambil sedikit air, lalu renjis ke kain kamu sehingga jelas oleh kamu mengenainya" (Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmidzi).

Selain daripada pandangan yang memberangsangkan madzi juga boleh keluar ketika membuang air besar atau kecil. Madzi dihasilkan apabila otot lantai pelvis tercengkam apabila ketika meneran. Kadang kala cecair daripada pundi prostat juga akan keluar ketika membuang air besar. Ia berlaku apabila najis yang turun melalui usus menekan pundi prostat dan cecair  akan teluar melalui saluran kencing. Madzi berwarna jernih atau kelabu kekuningan. Madzi juga boleh dihasilkan semasa seseorang bermimpi sehingga terdapat cecair semasa terjaga daripada tidur.  Apabila terkena Rasulullah bersabda:

Bahawa Ali berkata: Aku dalah seoarang lelaki yang banyak madzi, maka aku minta seorang kawan menanyakan kepada Rasulullah saw kerana aku adalah suami puterinya. Rasulullah mengatakan "berwudhuklah dan basuhlah alat sulit kamu!" (Sahih Bukhari).


3. Wadi adalah cecair putih pekat yang keluar daripada alat sulit daripada alat sulit lelaki ataupun perempuan selepas kencing. Wadi sama seperti air madzi, untuk membersihkannya ialah membasuh alat sulit dan bahagian yang terkena sebelum mengambil wuduk  sebelum mengerjakan shalat. Kadangkala wadi dapat dihasilkan apabila keletihan seperti jogging, bersukan atau mengangkat barang yang berat dan bekerja di dalam terik matahari. Rasulullah saw bersabda:

Berkata Aisyah: "Adapun wadi adalah keluar selepas kencing, maka basuhlah alat sulit dan berwudhuklah serta tidak perlu mandi". (Ibnu Mundzir)

Dalam Hadis yang lain Rasulullah bersabda:

"Kerananya harus berwudhuk", dan berkata Ibnu Abbas: mengenai mani, itulah yang yang mewajibkan mandi kerananya. Adapun madzi dan wadi, maka hendaklah kamu membasuh alat sulit kamu atau sekitarnya, kemudian berwudhuklah untuk shalat." (Baihaqi).

2. Tidur dalam nyenyak sehingga tidak sedarkan diri dan pinggul telah beralih daripada lantai. Apabila badan ataupun pinggul telah beralih kepada tempat lain maka kentut akan keluar. Rasulullah saw bersabda:

"Rasulullah saw. memerintahkan apabila sedang berada dalam perjalanan supaya kami tidak membuka khuf (kasut) selama tiga hari tiga malam, kecuali apabila junub, tetapi  Rasulullah memerintahkan kami membukanya semasa buang air besar ataupun kecil dan jika tidur (Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi).

3. Hilang akal iaitu gila, pingsan, mabuk. Orang yang gila ataupun pingsan dan mabuk akan melakukan sesuatu tanpa disedari. Apapun yang berlaku terhadap dirinya tidak dapat diingat oleh itu perlu mengambil wudhuk semula sekiranya ingin melakukan shalat.  

4. Menyentuh alat sulit tanpa berlapik, Rasulullah saw bersabda:

"Bahawa Nabi saw. bersabda: "Siapa yang menyentuh alat sulitnya, maka janganlah ia shalat sebelum ia wudhuk semula (Turmidzi).

Terdapat sebahagian muslim yang menganggap amalan-amalan tertentu dapat membatalkannya wudhuk padahal amalan tersebut tidak membatalkan wudhuk. Adapun amalan tersebut adalah:

 1. Menyentuh perempuan atau lelaki tanpa berlapik, tedapat perbezaan ulama tentang bersentuh  kulit lelaki dan perempuan. Sebahagian ulama mengatakan bahawa bersentuh kulit lelaki dan perempuan akan membatalkan wudhuk, manakala ulama lain mengatakan tidak membatalkan wudhuk kecuali sentuhan tersebut dilengkapi oleh perasaan berahi. Adapun ulama yang berpendapat tidak batal wudhuk apabila bersentuh lelaki dan perempuan menggunakan hadis Rasulullah saw:

Daripada Aisyah: "Bahawa Rasulullah mencium beliau sedangkan Rasulullah berpuasa." Kemudian Rasulullah berkata: "Ciuman ini tidaklah merosakkan wudhuk dan tidak pula membatalkan puasa." (Ishak Bin Rahawaih & Bazar).

Dalam Hadis yang lain Rasulullah bersabda:

Juga daripada Aisyah: "Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah saw. daripada tempat tidur, kebetulan tanganku meraba telapak kaki Rasulullah yang sedang sujud dan membaca: "Allahumma inni a'udzu biridlika min sukhthika wa a'udzu bimu 'afatika min 'uqubatika, wa a'udzu bika minka, la ushhitnaan 'alaika, anta kama atsnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, berlindung di bawah naungan-Mu daripada siksa-Mu, pendeknya aku berlindung dengan-Mu daripada-Mu, tiada terkira puji-pujianku kepada-Mu, Keadaan-Mu adalah sebagaimana Engkau pujianku sendiri." (Sahih Muslim dan Turmudzi).

2. Keluar Darah daripada bahagian yang tidak lazim kerana luka bekam dan darah hidung.

Berkata Hasan: "Kaum muslimin tetap meneruskan shalat dengan luka-luka mereka (Sahih Bukhari)

3. Muntah, adakah disengaja ataupun tidak, sungguhpun dalam jumlah yang banyak sekalipun tidak membatalkan wudhuk keran tidak dalil daripada Al-Qur'an ataupun Hadis Rasulullah saw. 

4. Kerisauan terbatalnya wudhuk kerana hadas. Maka wudhuk tidak terbatal selagi ia yakin 100% telah berhadas. Rasulullah bersabda:

"Seorang lelaki mengadukan kepada Rasulullah bahawa ia merasa mengalami sesuatu semasa shalat. Rasulullah berkata: "Janganlah ia berpaling sebelum mendengar bunyi atau etrcium baunya (Jamaah kecuali Turmidzi). 

Hadis yang lain Rasulullah bersabda:

"Apabila slah seorang daripada kamu merasakan sesuatu dalam perutnya dan ia risau, apakah keluar sesuatu ataupun tidak, mka janganlah ia tinggalkan masjid sebelum mendengar suara atau mencium baunya." ( Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

5. Ketawa terbahak-bahak semasa shalat tidak membatalkan wudhuk kerana tidak ada dalil yang mengatakannya.

6. Memandikan manyat tidak membatalkan wudhuk kerana tidak ada dalil yang mengatakan batalnya wudhuk kerana memandikan manyat.