Thursday, June 16, 2011

ADAKAH MASUK ISLAM AKAN MENDAPATKAN HABUAN?


Sebahagian non muslim menuduh bahawa Islam memberikan habuan seperti wang tunai dan kenaikan jawwatan kepada non Islam yang memeluk Islam. Tuduhan ini tidak tepat kerana Islam tidak pernah memberikan habuan kepada mereka untuk memeluk Islam. Islam hanya memberikan sedikit saguhati kepada orang-orang yang berminat kepada Islam yang disebut muallaf. Saguhati tersebut ditetapkan dalam ketentuan zakat yang dipereuntukkan satu bahagian untuk muallaf. Firman Allah :Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf (orang yang sedang dilembutkan hatinya), merdekan hamba sahaya, melunaskan hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang dalam perjalanan, sebagai kewajipan dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha bijaksana (At-Taubah ayat 60)Ayat di atas menunjukkan bahawa orang-orang yang berminat kepada Islam diberikan saguhati berupa zakat. Sungguhpun demikian buakn bermakna Islam memberikan habuan kepada non muslim untuk memeluk Islam, kerana Islam tidak boleh dipaksa sungguhpun secara halus. Keinginan memeluk Islam mesti lahir daripada keikhlasan daripada diri sendiri. mungkin terdapat segelintir masyarakat Islam yang memberikan habuan kenaikan pangkat dan habuan duit supaya memeluk Islam tapi ini bukan jaran Islam tapi ajaran manusia yang tidak mengamalkan Islam dengan betu.

No comments:

Post a Comment