Saturday, May 28, 2011

KENAPA ORANG MASUK ISLAM TERLAMPAU MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI?

Ahli keluarga bukan islam merasa agama Islam adalah agama yang mementingkan diri sendiri kerana ibu bapa bukan Islam tidak dapat menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh anak-anaknya selepas masuk islam. Sungguhpun telah memeluk Islam hubungan antara anak dengan ibubapa perlu dijaga seperti sebelumnya bahkan lebih baik sebelum memeluk islam. Anak-anak wajib berbakti kepada ibubapanya sungguhpun bukan islam sekiranya ibu bapa tidak menyuruh anak-anaknya menyembah selain Allah. Firman Allah :

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada Allah kepada ibubapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut di bawah penjagaanmu, maka sekali-kali janganlah engaku mengatakan "ah" dan memarahinya, dan ucapkanlah perkataan baik-baik kepada keduanya (Al-Isra 17:23)Mengikut ayat di atas anak-anak wajib berbakti kepada ibubapa tidak kira bangsa agama asalkan ibubapa tidak menyuruh mensyirikkan Allah. Firman Allah :


"Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka janganlah engkau taat keduanya, dan layanlah keduanya dnegan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku....(Luqman 31:15)Layanan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut mencakup semua perkara termasuk juga saraan kepada ibubapa. Anak-anak yang memeluk islam (saudara muslim) harus melayan ibubapanya lebih baik dengan sebelumnya supaya mereka nampak keindahan Islam. Jika Saudara muslim sebelum memeluk Islam mengunjungi ibubapa di kampung dua bulan sekali maka selepas islam perlu lebih kerap iaitu sebulan sekali. Begitu juga urusan saraan ibubapa, jika saudara muslim sebelum memeluk Islam menyara ibubapa dengan kiriman wang sebanyak RM640 perbulan maka selepas masuk Islam boleh ditingkatkan menjadi Rm500 perbulan paling kurang tdiak berkurang dari saraan asal.

Jika saudara muslim mempunyai kerjaya yang baik dan gaji yang lumayan, ibubapa bukan islam tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta pusaka jika saudara muslim meninggal. Maka saudara muslim perlu membuat persediaan awal dengan memberikan hibah (hadiah) kepada ibu bapa semasa saudara muslim masih hidup.

No comments:

Post a Comment