Sunday, September 2, 2012

BUKU PASCA SYAHADAH SUDAH BERADA DI PASARAN

Buku ini dihasilkan bagi membuka ruang kepada Saudara Muslim (Revert) memperlajari islam dengan kaedah yang mudah difahami. Istimewa buat tatapan saudara Muslim dan Muslim yang ingin belajar islam semula selepas sekian lama hayut dalam kegerlapan dunia. Perkasakan diri anda dengan meningkatkan keilmuan tentang islam untuk menjadi Muslim yang berjaya.

Pemerkasaan pengetahuan tentang Islam bagi Saud saudara Muslim adalah sangat penting sebagai tunggak keimanan buat mereka apabila berhadapan dengan keluarga dan kawan-kawan muslim atau kawan bukan muslim. Sesungguhnya, Ilmu adalah cahaya, jahil adalah merbahaya. Semoga perjalanan mencapai takwa bermula dengan kelahiran buku ini. InsyaAllah.
Kandungan

BAB I MEMAHAMI MUALLAF
A. MAKNA MUALLAF
B. PERSEDIAAN SEBELUM MEMELUK ISLAM
C. TINDAKAN MUSLIM TERHADAP SAUDARA MUSLIM
BAB II KEINDAHAN ISLAM
A. MAKNA ISLAM
B. ISLAM AGAMA YANG MUDAH
C. KENAPA ISLAM KELIHATAN SUSAH?
BAB III MENGUCAP SYAHADAH
A. MAKNA SYAHADAH
B. KEPERLUAN SYAHADAH
C. KESAN SYAHADAH TERHADAP KEIMANAN
BAB IV BERIMAN KEPADA ALLAH
A. RUKUN IMAN
B. SIFAT-SIFAT ALLAH
C. PANDANGAN KITAB-KITAB TENTANG ALLAH
BAB V SYIRIK
A. MAKNA SYIRIK
B. BAHAYA SYIRIK
C. ISLAM MENCEGAH SYIRIK
D. KESAN AMALAN SYIRIK
BAB VI BERIMAN KEPADA MALAIKAT
A. CIRI-CIRI MALAIKAT
B. TUGAS-TUGAS MALAIKAT
BAB VII BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH
A. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN KITAB ALLAH
B. SETIAP NABI DILENGKAPI DENGAN KITAB SUCI
1. ZABUR
2. TAURAT
3. INJIL
4. AL-QURAN
BAB VIII KETULENAN AL-QURAN
A. PEMELIHARAAN KETULENAN AL-QURAN
1. SEJARAH PENURUNAN AL-QURAN
2. PENGUMPULAN MANUSKRIP DAN PEMBUKUAN AL-QURAN
3. AL-QUR’AN DIULANGKAJI OLEH RASULULLAH DAN SAHABAT
4. AL-QURAN DIULANG DALAM SOLAT WAJIB
5. AL-QURAN DIULANG DALAM TADARUS AL-QUR’AN
6. AL-QURAN DIHAFAL OLEH MUSLIM DI SELURUH DUNIA
B. PENYINGKIRAN PENULIS YANG TIDAK LAYAK
1. MUHAMMAD
2. SYAITAN
3. AL-KITAB
BAB IX BERIMAN KEPADA RASUL-RASUL
A. DEFINASI NABI DAN RASUL
B. BERIMAN KEPADA RASUL
C. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN RASUL
D. NABI YANG TERPILIH (ULUL AZMI)
E. NABI MUHAMMAD SEBAGAI NABI TERAKHIR
BAB X SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD
A. MASA KANAK-KANAK
B. MASA BELIA
C. PERISTIWA AGUNG DALAM KEHIDUPAN RASULLAH
1D. MUKJIZAT NABI MUHAMMAD
BAB XI BERIMAN KEPADA AKHIRAT
A. PEMBAHAGIAN ALAM KEHIDUPAN
1. ALAM ROH
2. ALAM RAHIM
3. ALAM DUNIA
4. ALAM BARZAH
5. ALAM AKHIRAT
B. HARI KIAMAT
1. TANDA-TANDA KIAMAT BESAR
2. TANDA-TANDA KIAMAT KECIL
BAB XII BERIMAN KEPADA QADHA DAN QADHAR
A. KEWAJIPAN BERIMAN KEPADA QADHA DAN QADHAR
B. HUBUNGAN ANTARA QADHA DAN QADHAR DENGAN USAHA
Borang tempahan seperti di bawah :

No comments:

Post a Comment